Polityka Spółki definiuje kierunki działania naszej Firmy oraz odnosi się do zamierzeń, dotyczących dalszego rozwoju Spółki – w zakresie prowadzenia działalności agencyjnej oraz zatrudniania marynarzy na statkach.

Dyrektor Zarządzający, biorąc pod uwagę wymogi ISO 9001 :2008 oraz MLC 2006, jak i wymogi SOLAS i MARPOL, określił politykę jakości oraz politykę bezpieczeństwa (w tym: nie używania alkoholu i narkotyków), a także politykę środowiskową.

Za zapoznanie pracowników z polityką Firmy odpowiada Dyrektor Zarządzający, a zatrudnianych Marynarzy – Manager Działu Crewingowego.
W celu realizacji ww. polityki Firmy, Dyrektor Zarządzający określił cele strategiczne oraz cele bliższe.

 

NASI PARTNERZY